05 99 35 003 upravnik@doma.si

Reference podjetja

Poudarjamo pomembnost referenc v nepremičninskem sektorju in izpostavljamo konkretne primere uspehov podjetja Doma d.o.o., s čimer krepi naše zaupanje.

V svetu nepremičnin, kjer je vsak projekt edinstven in zahteva posebno pozornost, so reference izjemnega pomena. Pokažejo zgodovino uspehov, kakovost storitev in zanesljivost podjetja. V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj ključnih referenc podjetja Doma d.o.o., ki dokazujejo našo zavezanost k odličnosti v upravljanju nepremičnin.

Velikopotezni Projekti v Stanovanjskih Kompleksih: Doma d.o.o. je sodeloval pri več velikih projektih upravljanja stanovanjskih kompleksov, kjer smo bili odgovorni za celoten spekter storitev – od tehničnega vzdrževanja, računovodskih storitev, do pravnega svetovanja. Naš pristop je bil usmerjen v zagotavljanje učinkovitosti, varčnosti in dolgoročne trajnosti.

Upravljanje Poslovno-Stanovanjskih Zgradb: Za poslovno-stanovanjske objekte smo zagotovili natančno in prilagodljivo upravljanje, ki je uravnotežilo potrebe poslovnih in stanovanjskih uporabnikov. Naša sposobnost obvladovanja kompleksnih zahtev in zagotavljanja visoke stopnje zadovoljstva uporabnikov nas uvršča med vodilne na tem področju.

Inovativne Rešitve za Energetsko Učinkovitost: Ena izmed naših ključnih referenc je implementacija inovativnih rešitev za izboljšanje energetske učinkovitosti v starejših zgradbah. S tem smo prispevali k znatnemu zmanjšanju stroškov za etažne lastnike in izboljšali okoljski odtis objektov.

Uspešno Reševanje Pravnih Izzivov: V Doma d.o.o. smo ponosni na naše pravno znanje, ki nam omogoča uspešno reševanje kompleksnih pravnih izzivov, povezanih z upravljanjem nepremičnin. Naša uspešnost na tem področju je dodatno potrditev naše strokovnosti in zanesljivosti.

Reference podjetja Doma d.o.o. so dokaz naše zavezanosti k zagotavljanju vrhunskih storitev v industriji nepremičnin. Z večletnimi izkušnjami in širokim naborom znanj na različnih področjih upravljanja nepremičnin smo vaš zanesljiv partner, ki lahko zagotovi, da bo vaša nepremičnina ohranjala in povečevala svojo vrednost.

Taborska cesta 2 Grosuplje
Taborska cesta 2A Grosuplje
Taborska cesta 2B Grosuplje
Taborska cesta 4 Grosuplje
Taborska cesta 22 Grosuplje
Slomškova ulica 4 Grosuplje
Slomškova ulica 8 Grosuplje
Slomškova ulica 23 Grosuplje
Slomškova ulica 21 Grosuplje
Slomškova ulica 25 Grosuplje
Slomškova ulica 27 Grosuplje
Slomškova ulica 29 Grosuplje
Slomškova ulica 31 Grosuplje

Maistrova 3 Grosuplje
Maistrova 7 Grosuplje
Levstikova ulica 8 Grosuplje
Ane Galetove 2 Grosuplje
Adamičeva cesta 1b Grosuplje
Videm-Dobrepolje 41C Videm – Dobrepolje
Lužiškosrbska ulica 15 Ljubljana
Lužiškosrbska ulica 13 Ljubljana
Šentvid pri Stični 42 Šentvid pri Stični
Ilirska 26 Ljubljana
Trubarjeva 13 Grosuplje
Rožna dolina 8 Grosuplje
Maistrova 1 Grosuplje

Ponikve 84 Ponikve
Ponikve 76a Ponikve
Kamnogoriška 53 Ljubljana
Kolodvorska 2 Grosuplje
Ljubljanska cesta 39 Šmarje Sap
Kolodvorska 4 Grosuplje
Brezje pri Grosupljem 68 Grosuplje
Kolodvorska 5 Grosuplje
Adamičeva 8 Grosuplje 
Levstikova 6 Grosuplje 
Ljubljanska cesta 49 Šmarje-Sap 
Adamičeva 10 Grosuplje 

Upravljanje nepremičnin

Upravljanje nepremičnin obsega vrsto storitev, ki so ključne za učinkovito upravljanje vaših nepremičnin.

Vzdrževanjene nepremičnin

Za vzdrževanje nepremičnin uporabljamo storitve skrbno izbranih podizvajalcev, kateri zagotavljajo kakovostne storitve.

Čiščenje

Nudimo popolni strokovni servis čiščenja in urejanja vašega stanovanjskega ali poslovnega objekta. 

Rezervni sklad

Vodimo in upravljamo vaš rezervni sklad v dogovoru z nadzornim odborom.

Varovanje nepremičnin

V okviru dodatne ponudbe lahko izvedemo varovanje vašega stanovanja.

Obnove objektov

Nudimo podporo in svetovanje pri obnovah stanovanjskih objektov.

Ključne Storitve Upravnika Nepremičnin

Med ključne storitve, ki jih ponuja upravnik nepremičnin, spadajo:

  1. Vzdrževanje in Popravila: Učinkovito upravljanje vzdrževanja in hitro odzivanje na zahteve za popravila sta ključnega pomena za ohranjanje vrednosti nepremičnine.
  2. Finančno Upravljanje: To vključuje zbiranje najemnin, upravljanje z izdatki, pripravo finančnih poročil in optimizacijo davčnih obveznosti.
  3. Upravljanje Najemnih Razmerij: Upravljanje najemnih pogodb, komunikacija z najemniki in zagotavljanje, da so najemniki zadovoljni.
  4. Pravno Svetovanje: Zagotavljanje skladnosti z zakonodajo in svetovanje v primeru pravnih sporov.

Kako Izbrati Pravega Upravnika?

Pri izbiri upravnika nepremičnin je pomembno upoštevati njihove izkušnje, referenčne projekte in mnenja obstoječih strank. Prav tako je pomembno, da je upravnik fleksibilen in se lahko prilagodi vašim specifičnim potrebam.

Sposobnost upravljanja z nepremičninami

Ponosni smo na našo sposobnost upravljanja z rezervnimi skladi, ki je ključnega pomena za dolgoročno vzdrževanje in ohranjanje vrednosti nepremičnin. Z učinkovitim načrtovanjem in upravljanjem teh sredstev Doma d.o.o. zagotavlja, da so vsi objekti vedno v optimalnem stanju, kar prispeva k dolgoročni zadovoljstvu stanovalcev in ohranjanju vrednosti njihovih domov.

V Doma d.o.o. se zavedamo, da je vsak stanovanjski objekt edinstven, zato naša ekipa strokovnjakov tesno sodeluje z lastniki in nadzornimi odbori, da zagotovi prilagojene in učinkovite rešitve. Naše storitve vključujejo redno vzdrževanje, upravljanje sredstev, svetovanje pri obnovah in modernizacijah, kot tudi pravno in finančno svetovanje.

    Kontakt

    Varovanje osebnih podatkov

    3 + 14 =