Upravljanje stanovanjskih in poslovnih objektov

Ob ustanovitvi podjetja smo se odločali med široko paleto dejavnosti in ozko specializirano dejavnostjo. Kot izziv smo si izbrali celovito izvajanje storitev za upravljanje stanovanjskih in poslovnih objektov, ki s svojo posebnostjo predstavljajo zaokroženo celoto znanj, ki so potrebna, da se uporabnikom, pri sprejemljivih stroških, zagotovijo normalni življenjski in delovni pogoj in kjer se optimalne rešitve iščejo in najdejo med potrebami in možnostmi.

Obnove nepremičnin

Nudimo celotno podporo pri obnovi stanovanj in obnovah nepremičnin.

Pri nas lahko naročite:

1. Demontažo, dobavo ter montažo:
– radiatorjev,
– oken in vrat,
– parketa,
– stekel pri oknih
in vratih ali drugih lesenih površinah
– prenovo skupnih prostorov
2. Menjavo:
– ključavnic,

– predelnih sten,
– balkonskih ograj.
3. Prenovo:
– električne napeljave,
– kopalnice,
– fasade ali strehe
– skupnih prostorov.
4. Klimatizacijo notranjih prostorov
5. Polaganje stenske keramike

1. Demontažo, dobavo ter montažo:
– radiatorjev,
– oken in vrat,
– parketa,
– stekel pri oknih
in vratih ali drugih lesenih površinah
– prenovo skupnih prostorov
2. Menjavo:
– ključavnic,
– predelnih sten,
– balkonskih ograj.
3. Prenovo:
– električne napeljave,
– kopalnice,
– fasade ali strehe
– skupnih prostorov.
4. Klimatizacijo notranjih prostorov
5. Polaganje stenske keramike

Čiščenje in urejanje

Vsaka stavba potrebuje nekoga, da jo vzdržuje in skrbi za njeno delovanje. Prav tako potrebuje osebje, ki poskrbi za čistočo stavbe, skupnih prostorov in za okolico objekta. Pri čiščenju objektov sodelujemo z preverjenimi in kvalitetnimi zunanjimi izvajalci.

Osebna izkaznica

DOMA D.O.O.
Podjetje za upravljanje z nepremičninami, d.o.o.

Kolodvorska ulica 2
1290 Grosuplje

Telefonska številka: 031 652 111
E-mail: upravnik@doma.si

Matična številka: 1459597
Identifikacijska številka: SI72135654
Številka TRR: 02022-0254061002

Seznam pogodbenih družb

EMV d.o.o. Ljubljana
LEKS d.o.o.Ljubljana
BLT d.o.o. Idrija
Schindler Servis d.o.o.
Adriatic Ljubljana
Zarja d.o.o. Kamnik
Pošta Slovenije
Independent
Magro z.o.o.
R-unigard d.o.o.
Energetika d.o.o.
Gen-i d.o.o.
JKP Grosuplje d.o.o.
Depent d.o.o.
Snaga d.o.o.
EIP d.o.o.
Enerkon d.o.o.
Elektro energija d.o.o.
Snedima d.o.o.
Telekom d.d.
Gepard plus d.o.o.
Zavod za varstvo pri delu
Imode, Računalništvo in inženiring

Reference

Taborska cesta 2 Grosuplje
Taborska cesta 2A Grosuplje
Taborska cesta 2B Grosuplje
Taborska cesta 4 Grosuplje
Taborska cesta 22 Grosuplje
Slomškova ulica 4 Grosuplje
Slomškova ulica 8 Grosuplje
Slomškova ulica 23 Grosuplje
Slomškova ulica 21 Grosuplje
Slomškova ulica 25 Grosuplje
Slomškova ulica 27 Grosuplje
Slomškova ulica 29 Grosuplje
Slomškova ulica 31 Grosuplje
Rožna dolina 8 Grosuplje
Maistrova 1 Grosuplje
Maistrova 3 Grosuplje
Maistrova 7 Grosuplje
Levstikova ulica 8 Grosuplje
Ane Galetove 2 Grosuplje
Adamičeva cesta 1b Grosuplje
Videm-Dobrepolje 41C Videm – Dobrepolje
Lužiškosrbska ulica 15 Ljubljana
Lužiškosrbska ulica 13 Ljubljana
Šentvid pri Stični 42 Šentvid pri Stični
Ponikve 84 Ponikve
Ponikve 76a Ponikve
Kamnogoriška 53 Ljubljana
Kolodvorska 2 Grosuplje
Ljubljanska cesta 39 Šmarje Sap
Kolodvorska 4 grosuplje

Reference

Taborska cesta 2 Grosuplje
Taborska cesta 2A Grosuplje
Taborska cesta 2B Grosuplje
Taborska cesta 4 Grosuplje
Taborska cesta 22 Grosuplje
Slomškova ulica 4 Grosuplje
Slomškova ulica 8 Grosuplje
Slomškova ulica 23 Grosuplje
Slomškova ulica 21 Grosuplje
Slomškova ulica 25 Grosuplje
Slomškova ulica 27 Grosuplje
Slomškova ulica 29 Grosuplje
Slomškova ulica 31 Grosuplje
Rožna dolina 8 Grosuplje
Maistrova 1 Grosuplje
Ilirska 26 Ljubljana

Maistrova 3 Grosuplje
Maistrova 7 Grosuplje
Levstikova ulica 8 Grosuplje
Ane Galetove 2 Grosuplje
Adamičeva cesta 1b Grosuplje
Videm-Dobrepolje 41C Videm – Dobrepolje
Lužiškosrbska ulica 15 Ljubljana
Lužiškosrbska ulica 13 Ljubljana
Šentvid pri Stični 42 Šentvid pri Stični
Ponikve 84 Ponikve
Ponikve 76a Ponikve
Kamnogoriška 53 Ljubljana
Kolodvorska 2 Grosuplje
Ljubljanska cesta 39 Šmarje Sap
Kolodvorska 4 Grosuplje

O nas

Upravnik z nepremičninami Doma d.o.o., z glavno dejavnostjo Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi na način, ki bo s celovito ponudbo storitev, ob upoštevanju želja naročnika in ob optimalnih stroških zagotovil normalno obratovanje objektov.

Smo podpisnik Kodeksa o dobrih poslovnih običajih pri poslovanju z nepremičninami pri Gospodarski Zbornici Slovenije.

Ob ustanovitvi podjetja smo se odločali med široko paleto dejavnosti in ozko specializirano dejavnostjo. Kot izziv smo si izbrali celovito izvajanje storitev za upravljanje stanovanjskih in poslovnih objektov, ki s svojo posebnostjo predstavljajo zaokroženo celoto znanj, ki so potrebna, da se uporabnikom, pri sprejemljivih stroških, zagotovijo normalni življenjski in delovni pogoji in kjer se optimalne rešitve iščejo in najdejo med potrebami in možnostmi.

DOMA d.o.o. je danes specializirano podjetje za upravljanje in vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih objektov.

Stopimo v stik

Osebni podatki

14 + 7 =

Družba Doma d.o.o. z osebnimi podatki ravna skladno z veljavno evropsko uredbo ter zakonodajo.

Pridobljeni osebni podatki bodo uporabljeni za namen vzpostavitve kontakta in tudi za namen neposrednega trženja. Za namen neposrednega trženja lahko uporabnik kadarkoli zahteva prenehanje uporabe osebnih podatkov, na način, da posreduje elektronsko sporočilo na naslov (upravnik@doma.si). Uporabnik lahko tudi kadarkoli zahteva, da mu upravljavec omogoči vpogled v podatke, ki jih obdeluje, ter da upravljavec te podatke dopolni, popravi ali izbriše. Osebne podatke bomo skrbno hranili in varovali, da ne bi prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam ter da bomo pridobljene osebne podatke uporabljali in obdelovali v sladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. Poskrbeli bomo za ustrezne zaščitne ukrepe ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj za določen namen.